„Nowa Audiofonologia” jest kwartalnikiem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej. Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna. 

ISSN: 2084-946X (Online)